A külső erők földrajza az "általános természetföldrajz" része, ennek megfelelően a hozzákapcsolódó tankönyv:

Gábris Gy., Szabó J. (szerk.): Általános természetföldrajz I-II. - Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.

Az általam tartott előadások letölthetők: ITT

Az előadások témakörei:

1) Aprózódás, mállás

 

2) Lejtős tömegmozgások

 

3) Fluviális felszínformálás

 

4) Eolikus felszínformálás

 

5) Glaciális felszínformálás

 

6) Állóvizek, tengerek felszínformálása